ลำปาง-กายพร้อม​ใจพร้อม​ น้อมนำบำรุงพระพุทธศาสนา​ มทบ.32​ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

ลำปาง-กายพร้อม​ใจพร้อม​ น้อมนำบำรุงพระพุทธศาสนา​ มทบ.32​ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น พลตรี​ อโณทัย​ ชัยมงคล​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี​ ประธานกรรมการอุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะนายทหาร​ , กำลังพลฯ​ และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสงฆ์พระอธิการอินจันทร์ อินทจันโท เจ้าอาวาสวัดสันปินไชย (ศาลาดอน) ชมพู พระสาธิต สมจิตโต รองเจ้าอาวาสวัดสันปินไชย เลขานุการเจ้าคณะตำบลชมพู เขต 3 พระสมศักดิ์(ตุ๊แขก) ฐานิสสโร​ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2564​ ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน) 146 หมู่ที่ 3 ต.ชมพู อ.เมืองปาง จ.ลำปาง เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ

ด้วยวัดสันปินไชย (ศาลาดอน) ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ภายในวันที่ชำรุดเสียหายไปตามกาลเวล อาทิ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ศาลาบาตร ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ ที่ชำรุดเสียหายไปนั้นให้คงสภาพดังเดิมและเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ พละศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัท ที่มาจากทิศทั้ง 4 และเป็นถาวรวัตถุสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงถาวรสืบไป แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ จตุปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์ ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ดังนั้น ทางวัดสันปินไชย (ศาลาดอน) มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี คณะศรัทธาชาวชุมชน ศาลาตอน พร้อมทั้งคณะศรัทธาที่มาจากทิศทั้ง 4 ได้พร้อมใจกันจัดตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อจะได้น่าจตุปัจจัยไป ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ดังกล่าวไว้ให้สำเร็จไปด้วยดี และถวายเป็นถาวรวัตถุในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts