ปทุมธานี -วัดสิงห์ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ยอดปัจจัยถวาย เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๑,๖๑๙.๒๕ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ปทุมธานี -วัดสิงห์ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ยอดปัจจัยถวาย เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๑,๖๑๙.๒๕ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
****************************

 


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๙ น.ณ ศาลาดินวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอากาศเอกสุรพงษ์ พุทธมนต์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ (ประธานทอดกฐินสามัคคีฝ่ายฆาราวาส)พร้อมด้วยคุณพัฒนา กันอำพล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ซี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ประธานทอดกฐินสามัคคีฝ่ายฆาราวาส) พล.ต.ท.สมิทธิ มุกดาสนิท
คุณเมตตา พุทธมนต์ คุณพนารัตน์ กันอำพล แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

มีพระสมุห์อรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วัดสิงห์จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทาน วิสุงคาสีมา วันที่ ๒๙กันยายน ๒๓๑๐ ขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙ ตอน ๑๐๙ ซึ่ง เป็น ซึ่งมีอายุประมาณ ๓๕๐ ปี ขึ้นมีโบราณวัตถุ ๕๐๐ กว่ารายการซึ่งปัจจุบันทางวัดได้ดำเนินการบูรณะ หมู่กุฏิสงฆ์และพิพิธภัณฑ์วัดสิงห์ ด้านพลอากาศเอกสุรพงษ์ พุทธมนต์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ


กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า กระผมพร้อมด้วยคุณพัฒนา กันอำพล ผู้มีจิตศรัทธาพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(รัชกาลที่ ๒) ทรงมีศรัทธาต่ออดีต เจ้าอาวาสวัดสิงห์ (พระไตรสรณธัช)เป็นอย่างมาก จึงควรช่วยกันปรับภูมิทัศน์และปฏิสังขรณ์ วัดให้สมกับ คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานและจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี ประเทศชาติและจะได้เป็นสถานที่ควรแก่การ บำเพ็ญกุศลสืบต่อไป และจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ยอดเงินจำนวน ๑,๐๔๑๖,๖๑๙.๒๕ บาท

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายพัฒนา กันอำพล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ซี ไอ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด มาทำบุญเป็นประธานร่วม
ทอดกฐินสามัคคี ท่านกล่าวว่าวันนี้ ได้มาพร้อมครอบครัวมาร่วมทำบุญ และนำขนมหวานมาร่วมโรงทาน ในงานทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ จากการทำบุญในวันนี้รู้สึกสบายใจและก็มีความสุขและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว


นายละเอียด พุ่มแก้ว ชาวบ้านตำบลสามโคกที่มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีกล่าววว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดสิงห์ วันนี้เลยได้พาลูกสาวและลูกชายมาร่วมทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนอกจากร่วมทำบุญแล้ว ยังได้ร่วมรับประทานอาหารที่โรงทานมีทั้งหมด ๘๐ ร้าน มีอาหาร ทั้งอาหารหวาน คาวและน้ำหวานน้ำดื่มมากมายและขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเปิดโรงทานในครั้งนี้ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts