“สวนรุกขชาติ” สวนนงนุชพัทยา โครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ บริเวณที่ราบเชิงเขาบันไดกฤษ (ชมคลิป)

“สวนรุกขชาติ” สวนนงนุชพัทยา โครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ บริเวณที่ราบเชิงเขาบันไดกฤษ

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งต่อความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ไปยังเยาวชนคนรุ่นหลัง โดยได้จัดทำโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ด้วยการขออนุญาติกับกรมป่าไม้ในการขอเช่าพื้นที่บริเวณที่ราบเชิงเขาบรรไดกฤษ จำนวนกว่า 43 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการในลักษณะของ “สวนรุกขชาติ’ โดยทำการรวมรวมพันธุ์ไม้และปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ทั้งที่มีมูลค่าและหายากมาปลูกไว้ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกครบ14 ไร่ และปรับพื้นเพิ่มเติมถางป่าหญ้าวัชพืช,ไม้เล็กและไม้คลุมดิน ยกเว้นต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนพื้นที่ ที่ได้ขออนุญาตไว้กับกรมป่าไม้ ซึ่งค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการในการรวบรวมและการปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ ตลอดจนค่าดูแลรักษาทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของสวนนงนุชพัทยา


โอกาสนี้ สวนนงนุชพัทยา ให้การต้อนรับ นายพาฟโล โอเรล อุปทูตรักษาการแทน เอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทยและคณะ ให้เกียรติมาปลูกต้นไม้ ที่“สวนรุกขชาติ” เขาบันไดกฤษ ตามโครงการ “ปลูกสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์” โดย นายพาฟโล โอเรล อุปทูตรักษาการแทน เอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นตะคร้อจำนวน 1 ต้น และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน
หลังจากนั้นได้พาชมเส้นทาง UNSEEN ใหม่ของสวนนงนุชพัทยา โซนไดโนเสาร์เอเวอร์นิว,หุบเขาไดโนเสาร์ ที่มีการปั้นไดโนเสาร์หลายชนิดเพื่อไว้เป็นแหล่งเรียนรู้และสำหรับถ่ายภาพ ต่อจากนั้นได้เดินทางไปชมสวนกระถาง ประกอบไปด้วย กระถางดินเผารูปทรงต่างๆ,นกแก้วมาคอร์และช้างแสนรู้โดยได้ตกแต่งให้สวยงามร่มรื่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Related posts