สยามลวดเหล็กฯ รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนการจัดทำเครื่องความดันลบ ให้กับ รพ.ระยอง

สยามลวดเหล็กฯ รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนการจัดทำเครื่องความดันลบ ให้กับ รพ.ระยอง

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 คุณฐานวัตน์ บวรอนันตโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ-สนับสนุนการผลิตและบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณอุษา บุญเกิด ผู้จัดการแผนกธุรการและกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่ 1 จากซ้าย) ตัวแทนจากสยามลวดเหล็กฯ รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนการจัดทำเครื่องความดันลบ ให้กับ รพ.ระยอง เพื่อช่วยให้การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์มากขึ้น โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการระดมทรัพยากรเพื่อร่วมกันต่อสู้ เสริมเกราะป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความมั่นคงให้กับบุคลากรทางการแพทย์


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts