ระยอง-สพป.ระยอง เขต 1 ประเมินโรงเรียน 114 แห่ง ผ่านเกณฑ์พร้อมเปิดเรียนตามปกติในภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย.เพียง 7แห่ง โรงเรียนที่เหลือที่ไม่สามารถเปิดได้ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบตามภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา (มีคลิป)

ระยอง-สพป.ระยอง เขต 1 ประเมินโรงเรียน 114 แห่ง ผ่านเกณฑ์พร้อมเปิดเรียนตามปกติในภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย.เพียง 7แห่ง โรงเรียนที่เหลือที่ไม่สามารถเปิดได้ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบตามภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2564 นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (สพป.) กล่าวว่า การเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมานั้น โรงเรียนในจังหวัดระยอง ไม่สามารถเปิดได้หลังได้รับผลกระทบจากการสถานการโควิด-19 เป็นวงกว้างจังหวัดระยองอยู่ในพื้นที่สีแดง พบนักเรียนติดเชื้อ 192 ราย จากนักเรียน จำนวน 46,265 คน ครูติดเชื้อ 30 ราย ซึ่งจังหวัดระยอง จึงได้ให้มีการเรียน การสอนออนไลน์ในหลายรูปแบบขึ้น ซึ่ง 6 เดือนที่ผ่านมา ครู เด็กนักเรียน ปรับตัวกับการเรียนได้ รวมทั้งและผู้ปกครองก็เข้าใจโดยไม่มีปัญหาใดๆ ในภาพรวมนักเรียนก็ได้เรียนรู้ และการวัดประเมินผลของครูก็จะมีวิธีการเพื่อวัดองค์ความรู้ของเด็ก


ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พ.ย.นี้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ก็มีความกังวลการให้เด็กมีมาเรียนก็ไม่อยากให้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นในโรงเรียน ซึ่งการเตรียมการในเรื่องนี้ ทาง สพป.ระยอง เขต 1 ก็ได้นำมาตรการป้องกันของทางกระทรวงศึกษา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง มาเป็นแนวปฏิบัติประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียน 1 พ.ย.นี้ ต้องผ่านเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข(Thai Stop Covid) 44 ข้อ เช่น อาคารสถานที่ รถรับส่งนักเรียน การรับวัคซีนของครู-นักเรียน และการยินยอมของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานมาเรียน ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วก็ต้องผ่านการพิจารณาคณะกรรมการสถานศึกษา

และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอีกขั้นถึงจะอนุญาตให้โรงเรียนเปิดเรียนตากปกติได้ ซึ่งจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 จำนวน 114 แห่งที่ประเมินแล้ว ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 นี้เพียง 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 108(โรงเรียนบ้านสำนักทอง) อ.เมืองระยอง โรงเรียนบ้านท่าเสา โรงเรียนวัดตาขัน โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง อ.บ้านค่าย โรงเรียนคลองบางไผ่ โรงเรียนวัดพลา อ.บ้านฉาง โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง อ.ปลวกแดง ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้ในภาคเรียนที่ 2 ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตามภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ทางโรงเรียนมีความพร้อมในระบบต่างๆ ทั้งการคัดกรองผู้ที่เข้าไปโรงเรียน และมีการสุ่มตรวจหาเชื้อแบบ ATK ขอให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts