ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit”ให้กับชาวชุมชนตะพง จ.ระยอง

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit”ให้กับชาวชุมชนตะพง จ.ระยอง

 

ไออาร์พีซี เดินหน้าสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายไพฑูรย์ สุวรรณพิทักษ์ ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของกองทุนฯ และนายสุธน ซื่อประเสริฐ ประธานกองทุนฯ ร่วมกันตรวจรับและส่งมอบ

“โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit” ให้ชาวชุมชน ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง จำนวน 3,888 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 972,000 บาท เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน โดยมี นางศุภิสรา งามเสงี่ยม ผอ.รพ.สต ตะพง และ กลุ่ม อสม. ร่วมรับมอบโครงการฯ


โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี รัศมี 5กิโลเมตร ดำเนินการเพื่อดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพชุมชน ให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ดำรงชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts