ระยอง-โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด พร้อมมอบรถไฟฟ้าจำนวน 1 คัน ในโครงการรักษ์แม่น้ำระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565

ระยอง-โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด พร้อมมอบรถไฟฟ้าจำนวน 1 คัน ในโครงการรักษ์แม่น้ำระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 26 ตุลาคม 2564 – นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์แม่น้ำระยองประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำในระยองและคูคลองต่างๆ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง โดยการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกิยรติ จากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด พร้อมมอบรถไฟฟ้าจำนวน 1 คัน เพื่อใช้ตรวจตราพื้นที่โดยรอบ และเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนย้ายหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมฯ ทั้งนี้รถไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดไอเสียและมลภาวะทางอากาศ จึงหมดปัญหาเรื่องกลิ่น และมลภาวะทางอากาศที่จะรบกวนนักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมชม
บีแอลซีพี ร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts