สระบุรี : จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน(คลิปภาพ)

สระบุรี : จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน(คลิปภาพ)

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ให้กับประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนำมอบให้ผู้นำชุมชน และหมู่บ้านต่างๆนำไปเป็นกองทุนสำหรับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน จำนวน 13 หมู่บ้าน 4 ชุมชน พร้อมปล่อยขบวนรถแห่อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน กลับเข้าหมูบ้านชุมชนของตนเอง


ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยจัดสรรเป็น “เงินขวัญถุงพระราชทาน” สำหรับจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท

โดยมีเป้าหมาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลัง ประชาชนในพื้นที่ โดยพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินมาแล้ว 306 กองทุน และในปี พ.ศ. 2563 มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ จำนวน 17 กองทุน


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts