นครนายก – วิทยาลัยเทคนิดนครนายก ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี ทุกแผนก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ชมคลิป)

นครนายก – วิทยาลัยเทคนิดนครนายก ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี ทุกแผนก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่อาคารโดมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก พร้อมคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี ทุกแผนก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เป็นครั้งแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลนครนายก มาทำหน้าที่ให้บริการนักเรียนนักศึกษา จำวน 1,500 คน ที่มีการจัดระเบียบขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 กันอย่าจริงจัง ซึ่งนักเรียนนักศึกษาก็ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบ ทำให้การให้บริการการฉัดวัคซีนในครั้งนี้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ปกครองนักเรียนที่มารับส่งนักเรียนได้เห็นบรรยากาศการให้บริการของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ รวมถึงแพทย์พยาบาล อย่างอบอุ่น

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม้// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts