สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ร่วมกับราชภัฏพิบูลสงครามยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สุโขทัย

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ร่วมกับราชภัฏพิบูลสงครามยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สุโขทัย

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.สุโขทัย อบจ.สุโขทัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง อบจ.สุโขทัย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สุโขทัย ได้แก่ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) และ โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง)

รวมถึงนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ มีคณะผู้บริหาร อบจ. ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลป นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย นายวรการ หาญทองกูล รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.สุโขทัย นายธนรัฐ มหาศาล ผอ.โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ นายดำรงศักดิ์ ยันต์วิเศษ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนวัดคลองโป่งฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองโป่งฯ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้บริหารและบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด อบจ.สุโขทัย ร่วมในพิธี

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

Related posts