สระบุรี-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าภาพอุปถัมภ์กฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญถวาย 100,000 บาท (ชมคลิป)

สระบุรี-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าภาพอุปถัมภ์กฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญถวาย 100,000 บาท

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 นายทรงกรด ใสแก้ว (เสี่ยดำสระบุรี) คณะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน พร้อมคุณจิราภา สุขสวัสดิ์ ภริยา รับเป็นประธานอุปถัมภ์กฐินสามัคคี วัดเจริญธรรม ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และคณะทำงานพรรคประชาธิปัตย์สระบุรี ร่วมกันสร้างบุญกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อไว้สำหรับการทำบุญและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ยอดกฐินสามัคคีร่วม 1,400,000 บาท

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts