ปทุมธานี – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ออกพรรษา ประจำปี 2564 (ชมคลิป)

ปทุมธานี – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ออกพรรษา ประจำปี 2564
***************************

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.ณ วัดสะแก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมาเป็นประธานในพิธีงานทำบุญ ตักบาตรเทโว ออกพรรษา มีพระอธิการเริงชัย ฐานุตตฺโร เจ้าอาวาสวัดสะแกและพระภิกษุสงฆ์ 59 รูป พร้อมด้วยนายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นายพัฒนา กันอำพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ซี ไอเอ็นจิเนียริ่งจำกัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโคก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล ประชาชนชาวตำบลสามโคกและใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก วันตักบาตรเทโว หมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสว รรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา

ทั้งนี้คำว่าเทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่นด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า “ตักบาตรเทโว”

โดยพระสงฆ์จำนวนมาก นำโดยพระพุทธรูปเดินลงบันไดจากมณฑปพระพุทธบาทลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน โดยอาหารที่นิยมตักในวันนั้น นอกจากข้าวและอาหารคาวหวานธรรมดาแล้ว ก็จะมีข้าวต้มลูกโยนด้วย ซึ่งบางท่านสันนิษฐานว่าในครั้งนั้นผู้คนรอใส่บาตรกันแออัดมาก เข้าไม่ถึงพระ จึงใช้ข้าวก่อหรือปั้นโยนลงบาตร การตักบาตรเทโวจึงเป็นการทำบุญอย่างมโหฬารของพุทธศาสนิกชนนับแต่นั้นมาซึ่งจะเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือหลังวันออกพรรษา 1 วัน ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายเอนก สมบุญ อดีตนายกเทศบาลตำบลสามโคก กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ เป็นวันดี ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดสะแก ตำบลสามโคก เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ปกติจะมาทำบุญที่วัดสะแกทุกปีและมาทำบุญตักบาตรเทโวทุกปี ปีนี้ก็มาร่วมทำบุญอีกปีหนึ่ง และการมาทำบุญในวันนี้ก็รู้สึก สบายใจ รู้สึกอิ่มบุญมีความสุขที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรเทโว และขอให้ ผลและบุญที่ทำในวันนี้จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาทุกประการ ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts