ระยอง-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรญาณ ณ วัดมาบจันทร์ (มีคลิป)

ระยอง-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรญาณ ณ วัดมาบจันทร์

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้(22 ต.ค.2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่พระราชวชิรญาณ ณ วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง มีฐานนุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

สำหรับ พระราชวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ มีอายุ 67 ปี บวช 45 พรรษา อุปสมบทเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2519 พระอุปัชฌาย์พระโพธิญาณเถร วิทยฐานะ นักธรรมเอก

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts