นราธิวาส-SOUTH : อัตตัรฯ Mou การศึกษาอินโดนีเซีย เตรียมรับ นักศึกษาฝึกงานจากอินโดฯ มาฝึกสอนที่ ร.ร.อัตตัรฯ นำนักเรียนที่นี่ได้ไปแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 ชาติด้านการศึกษา

นราธิวาส-SOUTH : อัตตัรฯ Mou การศึกษาอินโดนีเซีย เตรียมรับ นักศึกษาฝึกงานจากอินโดฯ มาฝึกสอนที่ ร.ร.อัตตัรฯ นำนักเรียนที่นี่ได้ไปแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 ชาติด้านการศึกษา

ที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ท่าน Fachri Sulaiman กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ในโอกาสเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์กับ Malang University Indonesia ที่ห้องประชุม E-Class Room กันอย่างชื่นมื่น วัตถุประสงค์คือเป็นการบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือด้านการศึกษาของสองประเทศ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยใช้กระบวนการส่งเสริมการศึกษา เน้นให้มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนผู้สอนระหว่างกัน ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะ ร่วมตั้งทีมวิจัยผลิตหลักสูตรสำหรับเยาวชน และสร้างพื้นที่การเรียนรู้แก่ชุมชนต่อไป

ด้านนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ได้กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ประเดิมแนวคิด และทำมาอย่างต่อเนื่องเรื่องความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ในไม่ช้านี้จะมีโครงการให้นักศึกษาที่นั้น ได้มาศึกษาฝึกสอนในโรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯ และสถาบันอื่นที่เป็นพันธมิตรทางการศึกษารวมไปถึงจะนำนักเรียนโรงเรียนอัตตัร ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศอินโดนีเซีย แม้จะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ covid-19 อัตตัรกียะห์ไม่เคยหยุดการดำเนินงานในโครงการต่างๆที่ทำมาและยังคงสานต่ออย่างต่อเนื่อง พร้อมมีการพัฒนาสู่ระดับสากล เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเห็นศักยภาพของทางโรงเรียน ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ทางมหาวิทยาลัย Malang University Indonesia จะมีความไว้วางต่อโรงเรียนอัตตัรกียะห์

นายฟัชรี สุไลมาน กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญต่อการต่อยอดโครงการที่ดีนี้ และทางกงสุลพร้อมให้การสนับสนุนในขั้นตอน และเงื่อนไขระหว่างประเทศให้เกิดความราบรื่น เพื่อให้โครงการที่ดีนี้สานต่อได้ในอนาคต และคนอินโดนีเซียไม่น้อยที่ดีใจ และสนใจโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาฝึกงาน และนักเรียนแลกเปลี่ยนต่อกัน เป็นมิติใหม่สำหรับการศึกษาในพื้นที่ จชต.เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการลงนาม MOU แบบออนไลน์ ครั้งแรกในสถานการณ์การระบาด covid-19 อีกทั้ง Malang University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ยังคงมีการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยใช้ระบบทางด้านการศึกษามาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดแน่นแฟ้นยิ่งและทำให้เยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองต่อไป

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts