#สุรินทร์#โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2564 (ชมคลิป)

#สุรินทร์#โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประกอบพิธีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ก่อนเป็นประธานเปิดกรวยจุดธูปเทียนทองน้อยและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยมี นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พ.อ.ธีรพงษ์ โอวาท สธ.มทบ.25 พ.อ.สงคราม โชคชัย ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

พ.ต.ท.อาคม ชนะเพีย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุรินทร์ พ.ต.ต.อนุชิต สนิทภิรมย์พันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.211 บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ พยาบาลและส่วนราชการทั่วไป ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะอย่างพร้อมเพรียง สำหรับกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติที่จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จย่า ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้วยพระวิริยอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง

และเป็นวันสำคัญได้แก่ วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแด่พยาบาลดีเด่น และทันตบุคลากร ทรงคุณค่าประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts