HMC…สนับสนุนอาหาร 1,500 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยอง จำนวน 15 แห่ง ผ่านโครงการ “HMC ห่วงใย ด้วยใจ”

HMC…สนับสนุนอาหาร 1,500 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยอง จำนวน 15 แห่ง ผ่านโครงการ “HMC ห่วงใย ด้วยใจ”

 

คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ชุมชนและสังคมจังหวัดระยองผ่านโครงการ “HMC ห่วงใย ด้วยใจ” ด้วยการสนับสนุนอาหาร จำนวน 1,500 ชุด รวมมูลค่า 135,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยอง 15 แห่ง ดังนี้
1.โรงพยาบาลสนามมาบชลูด
2.โรงพยาบาลสนามอำเภอบ้านฉาง
3.โรงพยาบาลสนามบ้านฉาง EEC
4.โรงพยาบาลสนามอำเภอบ้านฉาง
5.โรงพยาบาลสนามรวมใจรักษ์ 1 (บ้านพักครูหวายกรอง)
6.โรงพยาบาลสนามรวมใจรักษ์ 2 (โรงแรมชมดาว)
7.โรงพยาบาลสนามรวมใจรักษ์ 3 (สนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง)


8.โรงพยาบาลสนามรวมใจรักษ์ 4 (สนามยิงปืน สนามกีฬาจังหวัดระยอง)
9.โรงพยาบาลสนามรวมใจรักษ์ 5 (สนามแบดมินตัน สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง)
10.โรงพยาบาลสนาม อัฒจันทร์สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
11.โรงพยาบาลสนามโรงเรียนวัดโขดใต้
12.โรงพยาบาลสนามโดมแดง วัดละหารไร่
13.โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
14.โรงพยาบาลสนามอำเภอปลวกแดง
15.โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลวังจันทร์
ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานหลายเดือน และมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดระยอง เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาวิกฤติที่เกิดขึ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินสนับสนุนอาหารชุด ซึ่งมีความสะอาดและปลอดภัยจากร้านค้าชุมชนในจังหวัดระยอง ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “HMC ห่วงใย ด้วยใจ” เพื่อสู้ภัยโควิด-19 โดยบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts