สระบุรี-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม เเละ อดีต ส.ส.สระบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมตรวจเยี่ยมดูความเสียหายกรณีตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักทรุดตัว”วัดบ้าน” พังเสียหาย”ทั้งหลัง (ชมคลิป)

สระบุรี-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม เเละ อดีต ส.ส.สระบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมตรวจเยี่ยมดูความเสียหายกรณีตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักทรุดตัว”วัดบ้าน” พังเสียหาย”ทั้งหลัง

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา09.00น.นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีต ส.ส.สระบุรีพร้อมด้วย นางอังคณา บุญราศรี ส.จ.อำเภอวังม่วง นายเทวิณทร์ ศรีพัชรมงคล เลขาฯ นายปรพล อดิเรกสาร และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีด้านคุณภาพชีวิต นางสาวสุวิมนต์ สินธุเขตต์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่บริเวณวัดหงษ์ดาราวาส เพื่อดูความเสียหายตลิ่งพังของวัดได้ประสานงานขอแบ็คโฮแขนยาวมาเพื่อกดเสาเข็มไม้เพื่อชะลอน้ำในการกัดเซาะริมตลิ่ง

จากนั้นได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านประชาชนที่บ้านพังทั้งหลังหมู่ที่1ตำบลนาโฉง อำเภอเมือง เเละมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยังวัดบ้านกอกหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อไปตรวจเยี่ยมกรณีกุฏิพระจำนวน 5 หลังได้ยุบลงไปในแม่น้ำป่าสักน้อมถวายถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูปเนื่องเป็นวันออกพรรษา ด้วยจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังตำบลตลิ่งชัน เพื่อมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายถูกน้ำพัดพังเสียหายลงไปในแม่น้ำป่าสักพร้อมมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบจากการพังทลายของริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักในหมู่ที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน

และ คณะได้เดินทางเดินทางมายังอำเภอเสาไห้เพื่อเยี่ยมประชาชนที่บ้านได้รับความเสียหายจำนวน 7 หลังและมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มซึ่งในวันนี้ นายปรพล อดิเรกสารและคณะได้ร่วมจัดทำถุงยังชีพจำนวน 30 ชุดน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค มอบให้เป็นขวัญและกำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผล กระทบในกรณีดังกล่าวพร้อมได้ประสานงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งฟื้นฟูและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายกรณีอุทกภัยในจังหวัดสระบุรี ครั้งนี้อีกด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา   รายงาน

Related posts