อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ ปี 2564

อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ ปี 2564

 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนการศึกษา พร้อมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ ประจำปี 2564 จำนวน 17 แห่ง แบ่งเป็นฉะเชิงเทรา 6 แห่ง ชลบุรี 5 แห่ง และระยอง 6 แห่ง ขยายเครือข่ายร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำให้คงอยู่กับชุมชน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเป็นแกนนำสำคัญเพื่อรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง พัฒนาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนและท้องถิ่น

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts