กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ให้การ ต้อนรับ นายอนันต์สีแดง ผอ.ททท. สำนักงานแพร่- อุตรดิตถ์ อบอุ่น

กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ให้การ ต้อนรับ นายอนันต์สีแดง ผอ.ททท. สำนักงานแพร่- อุตรดิตถ์ อบอุ่น

 

กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ นายอนันต์สีแดง ผอ.ททท. สำนักงานแพร่- อุตรดิตถ์ อบอุ่น เตรียมพร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่- จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิก ให้การต้อนรับและร่วมหารือ จับมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยว แบบยั่งยืนเพื่อประชาชนจะได้มีรายได้ในการจำหน่ายสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดแพร่จะได้มีรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยเงินจะหมุนเวียนในจังหวัดเราแพร่เพราะจังหวัดแพร่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและยังมีวัฒนธรรมเป็นทุนเดิมให้สร้างรายได้สู่ชุมชน

Related posts