สระบุรี – พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564(คลิปภาพ)

สระบุรี – พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564(คลิปภาพ)

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย


พระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย และทรงตรากตรำพระวรกายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พสกนิกรจังหวัดสระบุรี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ทำให้พสกนิกรจังหวัดสระบุรี มุ่งมั่นปฏิบัติตนโดยการทำความดี น้อมนำหลักการดำเนินชีวิตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเครื่องมือพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม พัฒนาชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทย ที่พระองค์ทรงจัดทำขึ้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จนทำให้เกษตรกรที่ดำเนินตามมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts