ระยอง-พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ระยอง-พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายวราวุฒิ ปิ่นเงิน ประธานมูลนิธิสถาบันพระมหาชนก รวมทั้งคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ทาง อบจ.ระยอง จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในพิธี ประธานฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับฟังสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ 10 รูป พร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรมจำนวน 10 ชุด ต่อด้วยการกรวดน้ำ รับพร และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นที่สุดหามิได้ของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts