สระบุรี – “ผู้ว่าฯ แมนรัตน์” นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และโรงครัวพระราชทาน ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(คลิปภาพ)

สระบุรี – “ผู้ว่าฯ แมนรัตน์” นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และโรงครัวพระราชทาน ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(คลิปภาพ)

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณวัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสมุหประดิษฐาราม เพื่อให้ จิตอาสาทุกคนร่วมใจกันมาทำความสะอาดล้างพื้น เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลับมาสู่สภาพปกติหลังจากประสบอุทกภัยพร้อมกับร่วมกันจัดทำโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยและผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย


กฤษฎา สมมาตร
รายงาน จากสระบุรี

Related posts