ลำพูน – พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ราย

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,990 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 462 ราย รักษาหายแล้ว 1,513 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 15 ราย

 

วันนี้(25 ก.ย. 64) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 25 กันยายน 2564 ของจังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ราย

ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –25 กันยายน 2564 สะสม 1,990 ราย ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 15 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 462 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาลลำพูน 69 ราย โรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง 104 ราย โรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลป่าซาง 86 ราย โรงพยาบาลอื่นๆ 127 ราย และ รักษาหายแล้ว 1,513 ราย

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-15 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2564 จังหวัดลำพูนได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19สะสม 134,273 ราย คิดเป็น 82.95% ของผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการซีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน คิดเป็น 32.18% ของประชากรทั้งหมด 417,224 คน และได้ฉัดเข็มที่ 1 จำนวน 134,273 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 71,929 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 3,440 ราย

ด้านสถานการณ์เตียงในการรองรับของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2564) จังหวัดลำพูนมีเตียงผู้ป่วยในส่วนของภาครัฐ มีจำนวน 461 เตียง ใช้ไปแล้ว 350 เตียง คิดเป็นร้อยละ 75.92% ยังมีเตียงว่างอยู่ 111 เตียง คิดเป็น 24.08% เตียงผู้ป่วยในส่วนของภาคเอกชน มีเตียงทั้งหมด 85 เตียง ใช้เตียงไปแล้ว 38 เตียง คิดเป็น 44.71% ยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้อีก 47 เตียง คิดเป็น 55.29 %

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

Related posts