สระบุรี : รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล โดย อบจ.สระบุรี สนับสนุนสถานทีและอำนวยความสะดวก สสจ.สระบุรีและ ศอ.4 สระบุรี

สระบุรี : รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล โดย อบจ.สระบุรี สนับสนุนสถานทีและอำนวยความสะดวก สสจ.สระบุรีและ ศอ.4 สระบุรี

 

วันที่ 24 กันยายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีน ในวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ล้านคน เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล สำหรับประชาชนทั่วไปในจังหวัดสระบุรี ชนิด Sinovac เข็มที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 1,348 ราย ณ หอประชุมศูนย์บริการเฉพาะกิจ ฉีดวัคซีนสู้โควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

นำโดยนายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยนายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมผู้บริหารฯอำนวยความสะดวกสถานที่และจัดการบริหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องในวันมหิดล


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts