สระบุรี : “ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร” นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมปลัดฝ่ายทะเบียนฯออกบริการทำบัตรประชาชนให้บริการผู้ติดเตียง

สระบุรี : “ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร” นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมปลัดฝ่ายทะเบียนฯออกบริการทำบัตรประชาชนให้บริการผู้ติดเตียง

 


วันที21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ไวปรีชี ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลหนองปลาไหล นางสุวารี เพิ่มพูล ปลัดฝ่ายทะเบียนอำเภอเมืองสระบุรี นางสาวสุปราณี สมบูรณ์เจริญยิ่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน สมาชิกกาชาดอำเภอเมืองสระบุรี นางพิชชานันท์ ฤทธิ์เดช เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาสระบุรี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 อสม. และเจ้าหน้าที่ TSTตำบลหนองปลาไหล ออกให้บริการทำบัตรประชาชนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่เคลื่อนไหวลำบาก) มอบบัตรประจำตัวประชาชนและถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีให้กับนายสุริยันต์ ศรีสมโภชน์ (ผู้ป่วยติดเตียง) บ้านเลขที่ 59/3 หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


กฤษฎา สมมาตร
รายงาน

Related posts