Dow มอบเจลแอลกอฮอล์ หนุน กนอ. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด

Dow มอบเจลแอลกอฮอล์ หนุน กนอ. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ น้ำดื่ม และอาหาร รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท ภายใต้โครงการ “ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” พร้อมสนับสนุนบุคลากรในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดระยอง โดยมีนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน และนางสาวมันตา พุทธจง ผู้จัดการแผนกความมั่นคงและภาวะฉุกเฉินของ Dow เป็นผู้มอบให้กับนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

Related posts