ระยอง-โรงพยาบาลนิคมพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลมาบข่าระยอง เดินหน้าเชิงรุกฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับกลุ่มเป้าหมายคึกคัก!

ระยอง-โรงพยาบาลนิคมพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลมาบข่าระยอง เดินหน้าเชิงรุกฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับกลุ่มเป้าหมายคึกคัก!

 

วันนี้(19 /9/64) นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา นายแพทย์โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผอ.โรงพยาบาลนิคมพัฒนาและนายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า ร่วมกันอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำ แก่ประชาชน ที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนาซึ่งเป็นไปอย่างคึกคัก

นายภิรมย์ ขุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา กล่าวว่า เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ระหว่างอำเภอนิคมพัฒนา โรงพยาบาลนิคมพัฒนาและเทศบาลตำบลมาบข่า ในการรับมือกับวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ นพ.โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนากล่าวว่าเป็นความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 แห่งในเขตอำเภอนิคมพัฒนา เป็นการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเข้าถีงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งอีกครั้ง จากเทศบาลตำบลมาบข่า อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นมากขึ้นและลดการเดินทางของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาล ทำลดความแออัดของโรงพยาบาลได้มากต้องขอบคุณ ทีมบุคลากรของเทศบาลตำบลมาบข่าที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ด้านนายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า กล่าวว่าเทศบาลตำบลมาบข่าให้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการร่วมกันป้องกันวิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการศูนย์พักคอย เป็นต้น รวมตลอดถึงการดูแลประชาชน ให้ดีที่สุดในทุกมิติของการป้องกัน โรคระบาดให้ผ่านพ้น ปลอดภัย ไปด้วยกัน

ส่วนนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ เรื่องด้านธุรการทั้งหมดในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้แล้ว เทศบาลตำบลมาบข่ายังได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต) ให้บริการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย เพื่อลดความเสี่ยง ของกลุ่มเป้าหมายก่อนรับการฮีดวัคซีนต่อไปในคราวเดียวกัน

ต้น ข่าวนิคมพัฒนา ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts