ระยอง-“บิ๊กหมอก” ศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ลงพื้นจังหวัดระยอง มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ระยอง-“บิ๊กหมอก” ศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ลงพื้นจังหวัดระยอง มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการรับมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันเชื้อ โควิด-19 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกฯรัฐมนตรีเป็นผู้แทนส่งมอบและคณะ


ตามรายการดังต่อไปนี้
1. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอย่างดี
จำนวน 20 เครื่อง
2. ชุด PPE พร้อม Face Shield จำนวน 40 ชุด
3. ชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ส่งมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวต่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามและศูนย์กำจัดขยะติดเชื้อจังหวัดระยองโดยกองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นับเป็นงานบูรณาการในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ร่วมกันระหว่างจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสำนักงานปลัดสำนักนายกฯรัฐมนตรี อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง

โดยเมื่อช่วงเช้า ได้เดินทางไปมอบให้กับ อำเภอแกลง โดยมี นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอแกลง พร้อม สาธารณสุขอำเภอแกลง รับมอบ ต่อจากนั้น เข้านมัสการ พระครูโสภิตปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) และ มอบให้กับ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด โดยมี นายธวัช เจนการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นผู้รับมอบฯ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts