ระยอง-สทร. ผนึกกำลัง โครงการท่าเรือ ฯ มาบตาพุด เฟส 3 และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระยอง เพื่อความยั่งยืน

ระยอง-สทร. ผนึกกำลัง โครงการท่าเรือ ฯ มาบตาพุด เฟส 3 และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระยอง เพื่อความยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) นำโดย นายจอมเจตน์ ด้วงสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมมือกับ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 นำโดย นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้างฯ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP)และ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด (CHEC) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา (PMSC) และ โรงงานภาคอุตสาหกรรมอีกหลายบริษัท ฯ และ ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนประมงในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวน้ำประจำปี 2564

เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ ได้แก่ 1.หอยหวาน จำนวน 30,000 ตัว 2. พ่อแม่พันธุ์ปูม้า จำนวน 499 ตัว 3. ลูกหมึก จำนวน 300 ตัว 4. ลูกปูม้า จำนวน 2,220,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 2,250,799 ตัว ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน ซึ่งกิจกรรมนี้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์เพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลของระยองให้อุดมสมบูรณ์สืบต่อไปอย่างยั่งยืน


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts