อบจ.สระบุรี จัดบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19 ร่วมกับ สสจ.สระบุรี

อบจ.สระบุรี จัดบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19 ร่วมกับ สสจ.สระบุรี

 

โดยมี ศอ.4 สระบุรี สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์บริการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ที่หอประชุมศูนย์บริการเฉพาะกิจฉีดวัคซีนสู้โควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสระบุรี ชนิด Sinopham เข็มที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 10,623 ราย ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บริหารโดยนายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและนายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร อบจ.สระบุรี จัดวัคซีนชิโนฟาร์มและอำนวยความสะดวกสถานที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดย นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงพยาบาลหนองแค โรงพยาบาลแก่งคอย และโรงพยาบาลเสาไห้ฯ ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้


กฤษฎา สมมาตร
รายงาน

 

Related posts