สระบุรี : “รองผู้ว่าฯเอกพร”ให้กำลังใจให้พยาบาลฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ(คลิปภาพ)

สระบุรี : “รองผู้ว่าฯเอกพร”ให้กำลังใจให้พยาบาลฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ(คลิปภาพ)

 

นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ต้องขังที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ที่บริเวณสนามอเนกประสงค์แดน 1 เรือนจำจังหวัดสระบุรี โดยมี นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เรือนจำจังหวัดสระบุรี มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 มีผู้ต้องขังติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,274 คนซึ่ง เรือนจำจังหวัดสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายเรือนจำจังหวัดสระบุรี และดำเนินการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังจนหายเป็นปกติทุกราย และพ้นการระบาดมาปฏิบัติงานตามปกติ ตามแผน Exit Plan เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา การแพร่ระบาด จำนวน 54 วัน


และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระบุรี จึงขอรับการสนับสนุนวัคซีนสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลสระบุรี สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ดำเนินการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์ม ให้กับผู้ต้องขัง (กลุ่มผู้ต้องขังไม่มีภูมิคุ้มกัน) จำนวน 182 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต


ในส่วนของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อแล้วนั้น แต่ยังไม่ได้รับวัคซีน กรมราชทัณฑ์ได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค โดยเรือนจำจังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 2,150 คน ซึ่งจะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระบุรี ทุกคน ในโอกาสต่อไป


ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนญาติผู้ต้องขัง ที่ร่วมดูแลผู้ต้องขังรักษาพยาบาล และบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ จึงทำให้เรือนจำจังหวัดสระบุรี สามารถยุติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้โดยเร็ว

กฤษฎา สมมาตร
รายงาน

Related posts