Dow มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ สู้ COVID-19 ให้โรงพยาบาล 1,000 ชุด

Dow มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ สู้ COVID-19 ให้โรงพยาบาล 1,000 ชุด

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท ภายใต้โครงการ “ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

ด้วยการจัดสรรและกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มกำลัง โดยมีนางสาววชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการด้านกิจการสัมพันธ์ประจำโรงงาน เป็นผู้มอบให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลบ้านฉาง มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ และมูลนิธิสยามรวมใจ (ประชุมมิตร-ล้อเกวียน) จังหวัดระยอง

 

 

Related posts