สระบุรี – กอ.รมน.จ.สระบุรี ประเมินผล”แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”มอบวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโคโรน่า2019 หรือโรคโควิด-19(คลิปภาพ)

สระบุรี – กอ.รมน.จ.สระบุรี ประเมินผล”แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”มอบวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโคโรน่า2019 หรือโรคโควิด-19(คลิปภาพ)

 

วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ดูแลโควิด-19 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พันเอกชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด สระบุรีได้ดำเนินงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล ”แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มอบกิจกรรมวางแผนและการอำนวยการ บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์มอบวัสดุสำหรับป้องกันหรือรักษาโรค covid-19 จำนวน 3 รายการเช่นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ 75% ขนาด 500 มม. ถุงมือยางทางการแพทย์ ไนโตรสีฟ้า ข้าวสาร นมกล่อง ให้แก่ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีนายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รับมอบอุปกรณ์เพื่อให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์พักคอยไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโคโรน่า2019 covid-19

ภาพ/ข่าว:
ธีระชัย มังกรทอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
กฤษฎา สมมาตร
รายงาน

Related posts