สระบุรี – คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสระบุรีติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขโควิด-19 เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง

สระบุรี – คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสระบุรีติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขโควิด-19 เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง

 

วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 244 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 217 ราย การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อยู่ที่ 188,094 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 101,031 ราย จังหวัดสระบุรีจะมีการยกระดับการดูแลสตรีมีครรภ์ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดต้องไม่มีสตรีมีครรภ์เสียชีวิต และต้องไม่มีผู้เสียชีวิตที่บ้านจากโควิด-19 สตรีมีครรภ์มีความเสี่ยงสูงจะเร่งรัดให้รับวัคซีนครบ 100% ปัจจัยที่ทำให้สตรีมีครรภ์ยังไม่ได้รับวัคซีน อาจมาจาก ไม่มั่นใจในวัคซีน มีการจองจากที่อื่น หรืออาจไม่กล้าฉีด ซึ่งได้มอบให้อำเภอประสานโรงพยาบาลลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อเข้ารับการฉีกวัคซีน

ในการประชุม ได้มีการกำชับในเรื่องการตรวจโควิดด้วยตนเอง ATK –Antigen Kit เมื่อตรวจพบผลติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยแล้วจะต้องทำการแจ้งพนักงานโรคติดต่อภายในเวลา 3 ชั่วโมง ผู้มีหน้าที่แจ้งได้แก่ เจ้าบ้าน หรือเจ้าของหรือผู้ประกอบการ โดยแจ้งที่สาธารณสุขอำเภอ โดยแจ้งโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งทางโทรศัพท์ แจ้งทางโทรสาร แจ้งเป็นหนังสือ แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกำหนดเพิ่มเติม ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท


นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ยังได้กำชับและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 7 โรคและสตรีมีครรภ์ ในเดือนกันยายน นี้ ต้องได้รับวัคซีน ร้อยละ 70 ซึ่งขณะนี้ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากส่วนหนึ่งยังเข้าไม่ถึงข้อมูล และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่อยู่ในกลุ่ม 7 โรค ก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทันที

กฤษฎา สมมาตร
รายงาน

Related posts