ขอบพระคุณ นายแพทย์จิรัช(หมอเจ) จิรธรรมโอภาส. และนายแพทย์อีกหลายๆท่านรวมทั้งพยาบาลร.พ.หาดใหญ่

ขอบพระคุณ นายแพทย์จิรัช(หมอเจ) จิรธรรมโอภาส. และนายแพทย์อีกหลายๆท่านรวมทั้งพยาบาลร.พ.หาดใหญ่

 


กู้ หาดใหญ่ ขอ ขอบพระคุณ นายแพทย์จิรัช(หมอเจ) จิรธรรมโอภาส. และนายแพทย์อีกหลายๆท่านรวมทั้งพยาบาล ร.พ.หาดใหญ่ ทุกท่าน ที่ช่วยดูแลรักษา คุณวลี แซ่วุ่น. และอำนวยความสะดวก เอาใจใส่ให้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ คุณแบงค์ ที่ช่วยประสานให้ในทุกๆเรื่อง

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts