จังหวัดระยอง ร่วมกับ GC บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ เพจ Rayong Space ของดีระยองออนไลน์

จังหวัดระยอง ร่วมกับ GC บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ เพจ Rayong Space ของดีระยองออนไลน์

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่และผู้ยากไร้ในจังหวัดระยอง

ด้วยการนำขวดพลาสติก PET มาหย่อนที่จุดไดรฟ์ทรู

10 ขวดพลาสติก PET ของคุณ = มอบลำไยแก่ผู้ยากไร้ 1 กิโลกรัม

โดยทางจังหวัดระยองจะนำลำไย มอบให้ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป

❤️มาฝากขวดพลาสติกกับเรา…เพื่อร่วมแบ่งปันความสุข…
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
วันเดียวเท่านั้น

จุดไดรฟ์ทรู
🚚 ด้านหน้าหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

🚚 GC สำนักงานระยอง จุดรับขวดหน้า Gate2 (เฉพาะพนักงาน GC Group)

#จังหวัดระยอง
#สร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่และผู้ยากไร้ในจังหวัดระยอง
#ประชารัฐรักสามัคคีระยอง
# Rayong Space ของดีระยองออนไลน์

Related posts