AGC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

AGC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด AGC ผู้นำธุรกิจคลออัลคาไล ( Chlor-Alkali Business ) อันได้แก่ โซดาไฟ คลอรีน กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮโปคลอไรต์ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ โปแตสเซียมคาร์บอร์เนต เป็นต้น สนับสนุนน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) 10% ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดที่ใช้ฆ่าเชื้อต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ได้เป็นอย่างดี ใช้ฉีดพ่นในการกำจัดโคโรนาไวรัส (โควิด-19) โดยใช้ความเข้มข้นที่ 0.5% ซึ่งเป็นระดับความเข้มข้นน้อยสุดที่กำจัดไวรัสได้ และยังคงปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยมอบให้ เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยเน้นทำความสะอาดบริเวณ จุดที่คนจับสัมผัส สำหรับสารเคมีที่ใช้นั้น สามารถทำลายเชื้อโรคได้ อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลดอัตราความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามบ้านฉาง จำนวน 780 ขวด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจในการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
#CSR_AGC
#โรงงานเคียงข้างชุมชน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts