BLCP ห่วงใย ใส่ใจต่อวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 4 ส่งมอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ต่อควบ ที่มีความต้องการสูงในพื้นที่จังหวัดระยอง

BLCP ห่วงใย ใส่ใจต่อวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 4 ส่งมอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ต่อควบ ที่มีความต้องการสูงในพื้นที่จังหวัดระยอง

6 สิงหาคม 2564 – คุณยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด(BLCP) ส่งมอบถังออกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 6 คิว จำนวน 13 ถัง พร้อมอุปกรณ์ต่อควบ และรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายถังออกซิเจน จำนวน 3 คันให้กับสาธารณสุขจังหวัดระยอง และโรงพยาบาลนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 130,000 บาท โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง(นายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจ) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง(นายแพทย์โกมล ภู่ถาวรทรัพย์) ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข ด้วยการนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยอง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ระดับสีเหลือง (ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ) ต่อไป

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข นำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ในเร็ววัน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ทำด้วยใจห่วงใยสังคม

Related posts