กัลฟ์ เอ็มทีพีฯ(GMTP) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ร่วมกับ ชุมชนพยูน 3 หมู่ 4 บ้านฉาง มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบ้านฉาง

กัลฟ์ เอ็มทีพีฯ(GMTP) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ร่วมกับ ชุมชนพยูน 3 หมู่ 4 บ้านฉาง มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบ้านฉาง

บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) โดย โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 โดยผู้แทนบริษัท คือ นายศุภฤกษ์ โสภณราพษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มอบเงินบริจาคสมทบ ร่วมกับ ชุมชนพยูน 3 โดย คุณประกิจ ศรีมีเอี่ยม ประธานชุมชนพยูน 3 และ นางวันเพ็ญ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มอบเงินสมทบทุนค่าอาหารร่วมกับชาวบ้านชุมชนพยูน 3 เพื่อมอบให้กับโรงพบาบาลบ้านฉางเพื่อ สนับสนุน โรงพยาบาลสนาม ที่ต้องการ อาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ รองรับผู้ป่วยโควิด 19 ร่วมกับชาวชุมชน และ โรงพยาบาลบ้านฉาง สู้ภัยโควิด-19 ในสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ร่วมกัน

Related posts