สระบุรี-ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ภาพคลิป)

สระบุรี-ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ภาพคลิป)

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรถจำหน่ายสินค้า โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสระบุรี โดยมีนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ และนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี และภาคเอกชน ร่วมปล่อยขบวณรถ Mobile โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยจังหวัดสระบุรี ได้จัดรถ Mobile จำนวน 9 คันนำสินค้าราคาถูก อาทิ ข้าวสารหอมมะลิ ไข่ไก่เบอร์ 3 น้ำมันพืชปาล์ม น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋องและสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่นๆ ลดราคา 20 – 50% พร้อมสินค้าชุมชนสินค้าเกษตร อาทิ เผือกหอมบ้านหมอ ไปจำหน่ายให้กับประชาชนในทุกตำบล ทั้ง 13 อำเภอ 111 ตำบล เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – 28 สิงหาคม 2564 โดยจุดที่จะไปจำหน่ายได้ประสานนายอำเภอทุกแห่งให้แจ้งผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบแล้ว


ภาพข่าวโดย : ธีระชัย มังกรทอง ประชาสัมพันธจังหวัดสระบุรี
รายงานข่าวโดย:
กฤษฎา สมมาตร
โทร.0819474678

Related posts