สงขลา-คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสงขลา ออกประกาศขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง 8 พื้นที่ชายหาดจุดเสี่ยง ในอำเภอเมืองสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3 -31 สิงหาคม 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

สงขลา-คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสงขลา ออกประกาศขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง 8 พื้นที่ชายหาดจุดเสี่ยง ในอำเภอเมืองสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3 -31 สิงหาคม 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

 

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 80 /2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยง ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ โดยเป็นสถานที่ชายหาดทั้งหมดในอำเภอเมืองสงขลาทั้ง 8 จุด ดังต่อไปนี้


1.ชายหาดชลาทัศน์ ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวา ตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง ไปจนถึง วงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ
2.สวนสองทะเล ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวา ตั้งแต่ประติมากรรมหัวพญานาค ไปจนถึง ท่าแพขนานยนต์
3.หาดสมิหลา ตั้งแต่หลังโรงแรมพีบีสมิหลา บีช ไปจนถึงลานว่าว
4.แหลมสนอ่อนไปจนถึง หลังอะควาเรี่ยม
5.สนามลานว่าว
6.ลานกิจกรรมสระบัว
7.สวนเสรี ตรงข้ามโรงแรมพีบีสมิหลา บีช
8.สวนสาธารณะเมืองสงขลา (สวนเฉลิมพระเกียรติฯ )


โดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 18.30 น.จนถึง 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
ห้ามจำหน่าย จ่าย แจกสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามมั่วสุมรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อื่นใด ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts