อำนาจเจริญ-ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ลงพื้นทีเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

อำนาจเจริญ-ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ลงพื้นทีเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

 

วันนี้ (2 สิงหาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 คน หรือ 60 เตียง สำหรับการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะใช้ในกรณีการระบาดของโรค COVID-19 ในวงกว้าง

เพื่อจัดตั้งระบบบริการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigated : PUI) ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลจะรองรับได้ ตั้งแต่ การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัย การดูแลรักษาแบบ One Stop Services รวมถึงเพื่อให้สามารถรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแต่ต้องกักกันโรคต่อหรือผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน เฉพาะกรณีที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง จำนวนผู้ป่วยเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่กำหนดไว้


จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่อไป ซึ่งศูนย์พักคอยแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ประมาณ 20 เตียง สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ ขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันสะสม ระลอก 3 จำนวน 1,192 ราย โดยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 610 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 575 ราย รักษาในโรงพยาบาล 332 ราย รักษาในโรงพยาบาลสนาม 211 ราย รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) 32 ราย และเสียชีวิต 7 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.)


มนัส เอมโอด.0935650759.อำนาจเจริญ

Related posts