สระบุรี : นายอำเภอแก่งคอย บูรณาการร่วมเทศบาลเมืองแก่งคอย เตรียมพร้อมตั้งศูนย์พักคอยรอผลโควิด-19

สระบุรี : นายอำเภอแก่งคอย บูรณาการร่วมเทศบาลเมืองแก่งคอย เตรียมพร้อมตั้งศูนย์พักคอยรอผลโควิด-19


วันที่23 กรกฎาคม2564 ที่สถานที่ตั้งศูนย์พักคอยโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอยและนายสมชาย วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย พร้อมคณะฯบุคลากรสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยและผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

จัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่รอดูอาการผู้ป่วยโควิดสีเขียว ในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอยและใกล้เคียง มากักตัวรอผลตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยความปลอดภัยต่อครอบครัวและชุมชน
สำหรับศูนย์พักคอยโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงแห่งนี้ได้จัดเตรียมเตียงไว้ทั้งสินจำนวน40เตียง แยกเป็นเตียงผู้ป่วยชายจำนวน20เตียงและเตียงผู้ป่วยหญิงจำนวน20เตียง


กฤษฎา สมมาตร รายงาน
โทร.0819474678

Related posts