สระบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร (ชมคลิป)

สระบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วันนี้(23 ก.ค.64) ที่พระอุโบสถวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ ร่วมพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัยและเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์


วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์ ให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาส หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts