ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมกำลังพล และครอบครัว ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ในบ้านพักข้าราชการกองเรือยุทธการ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และยารักษาโรค ร่วมบรรเทาความเดือดร้อน

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมกำลังพล และครอบครัว ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ในบ้านพักข้าราชการกองเรือยุทธการ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และยารักษาโรค ร่วมบรรเทาความเดือดร้อน

 


วันที่ 21 ก.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และยารักษาโรค ให้กับกำลังพลที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการกองเรือยุทธการ พร้อมทั้งรับฟังความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมพบว่า สิ่งที่ผู้ป่วยติดเตียงมักขาดแคลนคือ ผ้าอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ , เตียงลมเพื่อลดปัญหาแผลกดทับ ซึ่งปัจจุบันยากลำบากในการเดินทางไปซื้อ ในภาวะที่ต้องระมัดระวังจากการระบาดของเชื้อโควิด-19


ขณะที่ผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวต่างรู้สึกซาบซึ้ง ที่กองเรือยุทธการดูแลอยู่ตลอด ไม่เคยทอดทิ้ง โดยที่ผ่านมาได้มีการประสานงานให้แพทย์และพยาบาล มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอุ่นใจและมีความสุขเมื่อได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้คนภายนอก ทำให้มีพลังแรงใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป
เป็นนโยบายของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ต้องการให้กำลังพลตลอดจนญาติในครอบครัว ได้รับการดูแลที่ดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีห่วงอยู่ข้างหลัง สามารถทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อกองทัพเรือ และกองเรือยุทธการได้อย่างเต็มที่

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts