ลำปาง-มจร.วส.ลำปาง พร้อมจัดตั้งร.พ.สนามของจังหวัดลำปาง 100 เตียง (ชมคลิป)

ลำปาง-มจร.วส.ลำปาง พร้อมจัดตั้งร.พ.สนามของจังหวัดลำปาง 100 เตียง

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เลขที่ 662 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในอาคารหอประชุม ที่กำลังทำการปรับปรุงใหม่ หากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องภายในจังหวัดลำปาง โดยที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.2564 ได้มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดลำปางซึ่งได้เดินทางไปดูงานที่ จ.ปทุมธานีและกลับมาที่จังหวัดลำปาง จำนวน 2 คน และมาจากต่างจังหวัด อีก 1 คนรวมจำนวน 3 คน

หลังจากที่รักษาผู้ป่วยระลอกที่ 3 เดือนเมษายนหายจนหมด และไม่มีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องมานานกว่า 30 วัน ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อฯได้ขยายวงกว้างขึ้นเป็นคลัสเตอร์กลุ่มก้อน ในกลุ่มของโรงเรียนจิตต์อารี และผู้ติดเชื้อที่มาตามโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จนถึงปัจจุบันได้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มีผู้ป่วยสะสม 479 คน อยู่ในระหว่างรักษา 409 คน รักษาหายแล้วกลับบ้าน 70 คน จำแนกตามกลุ่ม คือ ผู้ป่วยตามโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 200 คน ผู้ป่วยตรวจพบในจังหวัด 118 คน คลัสเตอร์โรงเรียนจิตต์อารี 161 คน

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง กล่าวว่า “ทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เรามีอาคารหอประชุมซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและก็จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ ถ้าหากว่าเสร็จเรียบร้อย ก็จะสามารถรองรับเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดลำปางได้อีกแห่งหนึ่ง และก็ถ้าหากเป็นโรงพยาบาลสนามนี้ก็เชื่อมั่นว่า ประมาณ 100 เตียง เนี่ยก็น่าจะรองรับการเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดลำปางอีกแห่งหนึ่งได้ เรารองรับในด้านการเป็นสถานที่นะครับ เรามีพื้นที่กว้างขวาง เพื่อที่จะตั้งเตียง ตั้งของเครื่องใช้ สำหรับผู้ที่จะมากักตัวหรือผู้ป่วยได้นะครับแล้วเรามีห้องน้ำ ห้องสุขา ที่เพียงพอต่อการรองรับผู้ที่จะมากักตัว และก็มาใช้บริการได้นะครับ


อีกประการหนึ่งนะครับ ก็สอดคล้องกับนโยบายของพระเดชพระคุณพระธรรมวัชระบัณฑิต องค์อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งองค์อธิการบดีท่านก็มีนโยบายไปยังส่วนงานต่างๆภายใต้การกำกับดูแลของ มจร. นะครับว่า ให้ทุกส่วนงานนะครับ เป็นสถานที่ตั้งโรงทานบริการและก็เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ดี หรือเป็นสถานที่กักตัวก็ได้นะครับ อันนี้เราก็สอดคล้องในประเด็นตรงนี้ และวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเราก็มีความพร้อม ในด้านการบริการ ในการรองรับเป็นโรงพยาบาลสนามในอนาคตต่อไป ถึงแม้ว่าเราเนี่ยก็ไม่ปรารถนาที่จะให้มีขึ้น เกิดขึ้น ในวันนั้นก็ตามนะครับ แต่ถ้าหากว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราก็มีความพร้อมที่จะเป็นที่รองรับโรงพยาบาลสนามต่อไปครับ”

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts