สระบุรี​/ผบ.ศม.มอบทุนการศึกษา​ 444ทุน​ ให้บุตรหลานทหารในสังกัด​ (ชมคลิป)

สระบุรี​/ผบ.ศม.มอบทุนการศึกษา​ 444ทุน​ ให้บุตรหลานทหารในสังกัด​

วันที่11มิถุนายน​2564​ พล.ต.มนัส จันดี ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ศม. ประจำปี 2564 จำนวน 444 ทุน แบ่งเป็น ทุน ทบ. จำนวน 15 ทุน ทุน ททบ. จำนวน 7 ทุน และทุน ศม. จำนวน 422 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 951,500 บาท ณ ห้องหมายเลข 1 อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ โดยมี ผู้บังคับบัญชา ถึงระดับ ผบ.พัน.ใน ศม. ร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ ผบ.ศม. ได้กรุณากล่าวให้โอวาท และถ่ายภาพร่วมกับบุตรกำลังพลที่มาร่วมพิธีฯ จำนวน 70 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกพ.ศม. จะดำเนินการแจกจ่ายเงินในส่วนที่เหลือให้กับ ฝกง.ทั้ง 3 หน่วย คือ ฝกง.ศม. , ฝกง.รร.ม.ศม. และ ฝกง.ม.พัน.22 ศม. เพื่อนำเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ปกครองที่มีบุตรได้รับทุนฯ ให้ครบทุกราย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts