ยโสธร สุ่มตรวจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

ยโสธร สุ่มตรวจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วย นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ปลัดอำเภอเมืองยโสธร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ลงพื้นที่สุ่มตรวจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดยโสธร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมี ดร.คูณ วงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ ได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมพูดคุย สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ก่อนจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้


สำหรับโรงเรียนอนุบาลยโสธร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้น ป. 6 มีนักเรียนจำนวน 1,822 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 132 คน ส่วนการมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทางโรงเรียนนั้น มีการเตรียมความพร้อมในการคัดกรองนักเรียน มีจุดล้างมือ มีจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่หน้าห้องเรียนทุกห้อง การเว้นระยะห่าง ด งดกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าเรียนแบบสลับวันมาเรียน ให้แต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 20-25 คน ให้ผู้ปกครองเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้บุตรหลานด้วย ซึ่งไประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบแล้ว เพื่อร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการตามที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19 ต่อไป

////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดยโสธร

Related posts