สระบุรี : SCG มอบน้ำดื่มให้ รพ.แก่งคอย ทุกวันที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สระบุรี : SCG มอบน้ำดื่มให้ รพ.แก่งคอย ทุกวันที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นายประทีป โยปินตา รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ SCGสระบุรีและนายภานุวัฒน์ คำใส BSE Manager SCG สระบุรี พร้อมคณะ เป็นผู้แทน ปูน SCG สระบุรี มอบน้ำดื่มให้ทุกวันที่มีการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ดื่มสำหรับบริการให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลแก่งคอย และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่


กฤษฎา สมมาตร
รายงาน
โทร.0819474678

Related posts