ยะลา-อำเภอเบตง ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง

ยะลา-อำเภอเบตง ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 ที่โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นายแพทย์สวรรค์ กาญจะนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง ได้ตรวจความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนของอำเภอเบตง หลังประชาชนเดินทางมาจองคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่ก่อน 08.00 น.ซึ่งวันนี้แผนการฉีดวัคซีนจะฉีดใน กลุ่มบุคคล อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง กับผู้ที่จองลงทะเบียนผ่าน Line และ App หมอพร้อม จำนวน 373 รายใน 2 กลุ่มนี้


นายแพทย์สวรรค์ กาญจะนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง เปิดเผยว่า ทาง อำเภอเบตง พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนของอำเภอเบตงแล้วโดยมีแผนการฉีดวัคซีนของอำเภอเบตงมี 3 ระยะ ระยะแรก บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้นำด่านหน้า อสม. ทหารตำรวจด่าน เน้นกลุ่มพบปะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งดำเนินการฉีดวัคซีนไป โดยได้รับการฉีดวัคซีน SINOVAC ระยะ 2 กลุ่มบุคคล อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง ผู้ที่จองลงทะเบียนผ่าน Line และ App หมอพร้อม และมีการลงนัดเรียบร้อยแล้วจะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นชุดแรกตามนโยบายของรัฐบาล และตามคิวการจอง

ซึ่งเพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนเร็วขึ้น จึงมีการปรับนัดให้มารับการฉีดวัคซีนเร็วขึ้น โดยไม่ได้ยกเลิกสิทธิ์การจองใดๆ ทั้งสิ้น เพียงปรับวันให้มารับการฉีดวัคซีนในห้วงวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 อำเภอเบตง รับการฉีดวัคซีน AZTRAZENEGA ส่วนพื้นที่ตำบลต่างๆ ที่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดฯ สำหรับ(กลุ่มเดียวกันนี้) ผู้ที่จองลงทะเบียนผ่านช่องทางอื่นๆ จะได้รับนัดกำหนดฉีดวัคซีนเป็นลำดับถัดไป ซึ่งทางทีมสาธารณสุขฯ จะติดต่อแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป หากผู้ที่จองลงทะเบียนผ่าน Line และ App หมอพร้อม แล้วระบบแจ้งยกเลิกนั้น ไม่ต้องไปจองลงทะเบียนใหม่ เพราะข้อมูลของท่านอยู่ที่ทีมสาธารณสุขฯแล้ว ขอให้รอการรับแจ้งนัดจากทีมสาธารณสุขฯ เพื่อเข้ารับการฉีดวัดซีนในรอบต่อไป


นายแพทย์สวรรค์ กาญจะนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เป็นวันแรก ในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป กับ 7 กลุ่มโรค ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการ Kick off ทั้ง 5 ตำบล ซึ่ง ชาวอำเภอเบตง สนใจมากในการฉีดวัคซีน ซึ๋.ตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนจำนวน 373 รายในวันนี้ และมีประชาชนกำลังทยอยมาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ รพ.เบตง ให้การฉีดและจัดทำเอกสาร ค่อนข้างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพด้วยทำให้ ผู้ได้รับผลข้างเคียงไม่รู้สึกอาการโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีความสุขกับการได้รับวัคซีนที่ผ่านมายังไม่พบผู้ฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียง ในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกับบุคคล 7 กลุ่มโรค ที่ได้รับวัคซีน และในวันนี้ชาวอำเภอเบตงต่างเดินทาง มาเรื่อย ๆตั้งแต่ก่อน 08.00 น. ซึ่งวันนี้วัคซีนที่ใช้ฉีดเป็นวัคซีน AZTRAZENEGA ที่ฉีดให้กับกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป กับ 7 กลุ่มโรค

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998

Related posts